SGK TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

• İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
• İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin görüşlerinin yazılı veya sözlü olarak iletilmesi,
• Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması,
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca gerçekleştirilecek müfettiş/denetmen incelemesi ve denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde danışmanlık yapılması,
• İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına hukuki destek verilmesi,
• Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunulması.
• İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması,
• İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması,
• İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması,
• İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi,
• İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık,
• İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,
• İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
• Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,
• Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı,
• İşe iade davası sonucu yapılacak iş ve işlemlerin yasal sürece uygun olarak yürütülmesine danışmanlık yapmak,

Mali müşavirlik, muhasebe yönetimi, şirket kuruluşu ihtiyaçlarınız için tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz.