MUHASEBE VE MALİ İŞLER HİZMETLERİ

• Muhtasar, KDV, damga vergisi, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması
• Şirket bünyesinde KDV, Muhtasar, Kurum Geçici vs. Beyanlarının hazırlanması
• Muhasebe sistemlerinin kurulması
• Muhasebe denetimi hizmetleri
• Mali tabloların hazırlanması ve denetimi
• Dönem sonu kapanış işlemleri
• Vergi beyannamelerinin denetimleri
• Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının denetimi
• Türk mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması
• Finansal tabloların yabancı para cinsine çevrilerek raporlanması
• Sabit kıymetlerin sayımı, mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması ve raporlamasının yapılması
• Muhasebe kayıtlarının kontrolü
• Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
• Sosyal güvenlik bildirimlerinin denetimi
• Enflasyon düzeltmesi işlemleri
• Arızi kazanç, değer artış kazancı ve diğer gelir unsurlarından dolayı süreklilik arz etmeyen beyanname hizmetleri
• Yeri ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları
• Vergi Denetimi ve Danışmanlığı Hizmetleri
• Vergi inceleme danışmanlığı,

Mali müşavirlik, muhasebe yönetimi, şirket kuruluşu ihtiyaçlarınız için tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz.